Datenschutz

So schützen wir deine Daten

Nazwa naszej strony internetowej to: www.smile.bi

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), jest:

Fabian Kaske
Smile BI GmbH
Sonnenstrasse 14
80331 Monachium, Niemcy
Telefon: +49 89 242156500

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw, korzystając z danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych

 • Informacje o przechowywanych przez nas danych i ich przetwarzaniu,
 • Korekta nieprawidłowych danych osobowych,
 • Usunięcie przechowywanych przez nas danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć danych użytkownika ze względu na zobowiązania prawne,
 • sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika oraz
 • przenoszenia danych, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych lub zawarł z nami umowę.
Jeśli użytkownik udzielił nam zgody, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w celu złożenia skargi. Właściwy organ nadzorczy zależy od kraju związkowego miejsca zamieszkania, pracy lub podejrzewanego naruszenia. Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cele przetwarzania danych przez administratora i strony trzecie

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż określone. Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie gromadzone za pomocą plików cookie. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych itp. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat osoby użytkownika.

Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczenia żądanej zawartości strony internetowej i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • Zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
 • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na naszym uzasadnionym interesie wynikającym z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby. Odbiorcami danych są wyłącznie administratorzy i, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające.

Anonimowe informacje tego rodzaju mogą być przez nas oceniane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii za nią stojącej.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, my również używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy użytkownika. Dzięki temu automatycznie uzyskujemy określone dane, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i połączenie z Internetem.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer. Korzystając z informacji zawartych w plikach cookie, możemy ułatwić nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku gromadzone przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika.

Oczywiście można również przeglądać naszą witrynę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej witryny mogą nie działać, jeśli użytkownik wyłączył obsługę plików cookie.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podczas rejestracji w celu korzystania z naszych spersonalizowanych usług gromadzone są pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe i komunikacyjne, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Jeśli jesteś zarejestrowany, możesz uzyskać dostęp do treści i usług, które oferujemy tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie. Oczywiście w dowolnym momencie przekażemy ci również informacje o przechowywanych przez nas twoich danych osobowych. Z przyjemnością poprawimy lub usuniemy te dane na żądanie użytkownika, pod warunkiem, że nie istnieją żadne ustawowe obowiązki przechowywania danych. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej polityki prywatności.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, udziela nam dobrowolnej zgody na nawiązanie kontaktu. Wymaga to podania prawidłowego adresu e-mail. Jest on wykorzystywany do przypisania zapytania, a następnie udzielenia na nie odpowiedzi. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań. Po rozpatrzeniu zapytania dane osobowe użytkownika zostaną automatycznie usunięte.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest analiza korzystania ze strony internetowej i sporządzanie raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. W oparciu o korzystanie ze strony internetowej i Internetu mają być następnie świadczone dalsze powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony internetowej.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Browser Add On, aby dezaktywować Google Analytics. Dodatkowo lub alternatywnie do dodatku do przeglądarki, użytkownik może uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie rezygnacji na urządzeniu użytkownika. Zapobiegnie to gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej witryny i dla tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)

Używamy bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/) na tej stronie, aby wyświetlać nasze treści poprawnie i atrakcyjnie graficznie w różnych przeglądarkach. Czcionki internetowe Google są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp do nich, zawartość jest wyświetlana przy użyciu standardowej czcionki.

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie uruchamia połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie możliwe jest - choć obecnie nie jest jasne, czy i w jakim celu - że operatorzy takich bibliotek gromadzą dane.

Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Polityka prywatności dotycząca śledzenia za pomocą Pardot

Nasza witryna internetowa korzysta z usług Pardot, narzędzia analitycznego firmy salesforce.com, inc, The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA. Pardot Services ustawia maksymalnie trzy pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Ustawione pliki cookie to "plik cookie odwiedzającego", "plik cookie opt-in" i "plik cookie sesji aplikacji Pardot". "Plik cookie odwiedzającego" służy do generowania numeru identyfikacyjnego, który jest używany do rozpoznawania przeglądarki odwiedzającego witrynę. Numer identyfikacyjny to wygenerowany kod numeryczny, który nie ma żadnego znaczenia poza Usługami Pardot. "Plik cookie opt-in" zapewnia, że żaden "plik cookie odwiedzającego" nie jest ustawiany przez odwiedzających, którzy wybrali ustawienie "Nie śledź" w swojej przeglądarce. "Plik cookie sesji aplikacji Pardot" jest ustawiany tylko wtedy, gdy klient loguje się do aplikacji Pardot jako użytkownik. Wszystkie pliki cookie otrzymują jedynie wygenerowany kod numeryczny. Dane osobowe nie są gromadzone w tym zakresie. Jeśli chcesz zapobiec śledzeniu przez Pardot, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki lub dodając odpowiednie rozszerzenie do przeglądarki.

Nie wykorzystujemy danych gromadzonych przez Pardot Services do identyfikacji osób fizycznych. Wygenerowane numery identyfikacyjne nie są również powiązane z innymi cechami osobowymi.

Wtyczki społecznościowe

Oferujemy możliwość korzystania z tak zwanych "przycisków mediów społecznościowych" na naszej stronie internetowej. Aby chronić Twoje dane, do ich implementacji używamy rozwiązania "Shariff". Oznacza to, że przyciski te są zintegrowane na stronie internetowej wyłącznie jako grafika zawierająca link do odpowiedniej strony internetowej dostawcy przycisku. Kliknięcie grafiki spowoduje przekierowanie do usług odpowiedniego dostawcy. Tylko wtedy dane użytkownika zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Jeśli użytkownik nie kliknie grafiki, nie dojdzie do wymiany danych między użytkownikiem a dostawcami przycisków mediów społecznościowych. Informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika w sieciach społecznościowych można znaleźć w odpowiednich warunkach użytkowania odpowiednich dostawców. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff można znaleźć tutaj: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących firm:

Google AdWords

Nasza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google Adwords ustawi plik cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może odmówić ustawienia wymaganego do tego pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "googleleadservices.com".

Należy pamiętać, że użytkownik nie może usunąć plików cookie opt-out, o ile nie chce, aby dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Korzystanie z remarketingu Google

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzającym witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Tak zwany "plik cookie" jest przechowywany w przeglądarce odwiedzającego witrynę, co umożliwia rozpoznanie odwiedzającego, gdy odwiedza strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być prezentowane reklamy odnoszące się do treści, do których odwiedzający uzyskał wcześniej dostęp na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

Zgodnie z własnymi informacjami Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Jeśli jednak użytkownik nie chce korzystać z funkcji remarketingu Google, może ją zasadniczo dezaktywować, wprowadzając odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie można wyłączyć korzystanie z plików cookie do reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie obowiązywać przy następnej wizycie.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij nam wiadomość e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

Fabian Kaske
Smile BI GmbH
Sonnenstrasse 14
80331 Monachium, Niemcy
Telefon: +49 89 242156500

Smile.BI GmbH
Sonnenstraße 14
80331 München
Telefon +49 89 242156500

info@smile.bi